Magnus Ulväng

Professor

Magnus Ulväng är född 1970. Jur.kand. 1997 vid Uppsala universitet. Tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt 1998-2000. Hovrättsfiskal vid Svea hovrätt 2000 samt tingsfiskal 2001 vid Stockholms tingsrätt. Jur.dr i straffrätt 2005, docent i straffrätt 2006, bådadera vid Uppsala universitet. Numera är han professor i straffrätt vid Uppsala universitet.