Magnus Melin

Verksam vid Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

Magnus Melin är född 1966. Jur. kand. 1996. Tingsmeriterad 1999. Mellan år 2001 och 2017 var han verksam vid Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet. Numera är han verksam vid Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.