Magnus Hermansson

Ämnesråd, Justitiedepartementet

Magnus Hermansson är född 1973. Jur.kand. 1998. Hovrättsassessor 2005. Han har varit bl.a. föredragande hos Justitiekanslern. Numera är han departementsråd i Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt.