Magnus Bengtsson

Expeditions- och rättschef

Magnus Bengtson är född 1977. Jur.kand. 2001. Han har varit departementsråd i Finansdepartementet och är numera expeditions- och rättschef i samma departement.