Madeleine Leijonhufvud

Professor

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita, har varit forskare och lärare i straffrätt vid Stockholms universitet i mer än 35 år. Hon har deltagit i en rad statliga utredningar, varit ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd och ingår sedan många år i Statens ansvarsnämnd. Hon är författare till en rad arbeten inom straffrätt och etik och har varit ämnesredaktör i Karnov - Svensk lagsamling med kommentarer sedan starten år 1996. För en bred allmänhet är hon känd som en engagerad debattör i rättspolitiska frågor.