Madeleine Leijonhufvud

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita, var forskare och lärare i straffrätt vid Stockholms universitet i mer än 35 år. Hon deltog i en rad statliga utredningar, var ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd och var många år i Statens ansvarsnämnd. Hon har författat en rad arbeten inom straffrätt och etik och var med från starten som ämnesredaktör i Karnov - Svensk lagsamling med kommentarer. För en bred allmänhet var hon känd som en engagerad debattör i rättspolitiska frågor.