Lotty Nordling har varit ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden.