Lotty Nordling

F.d. ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden

Lotty Nordling, assessor vid Svea hovrätt, rådman vid Södra Roslags tingsrätt, tjänstgjort som departementsråd och rättschef i Civil- och Utrikesdepartementen. Hon har deltagit och lett ett antal lagstiftningsutredningar främst inom marknadsrättens område.