Lotta Vahlne Westerhäll

Professor

Lotta Vahlne Westerhäll är professor i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt och har i sin forskning sysslat mycket med socialförsäkringsfrågor. Hon är författare till de djupa kommentarerna om graviditetspenning- och föräldrapenningförmåner i Lexino.