Lotta Hardvik Cederstierna

Lotta Hardvik Cederstierna är född 1960. Jur.kand. 1985. Assessor i Svea hovrätt 1998. Numera är hon departementsråd och chef för granskningskansliet i Statsrådsberedningen. Hon har tidigare varit bl.a. ämnesråd i Justitiedepartementet (enheten för fastighetsrätt och associationsrätt).