Linnéa Klefbäck

Rättssakkunnig

Linnéa Klefbäck är född 1976. Jur.kand. 2001. Assessor i Svea hovrätt 2010. Numera är hon kansliråd i Finansdepartementet.