Linda Kullberg

Kansliråd

Linda Kullberg är född 1975. Jur.kand. 2002. Master in European Community Law (LL M) 2005. Assessor i Svea hovrätt 2011. Numera är hon kansliråd i Justitiedepartementet.