Leif Eriksson

Skattejurist, Qwerin, Eriksson & Partners AB

Leif Eriksson är född 1946. Jur.kand. 1973. Han har tidigare varit chef för Byggentreprenörernas skatteavdelning, direktör hos Sveriges Industriförbund samt ledamot i Skatterättsnämnden (indirekt skatt). Numera är han delägare och skattejurist i Qwerin, Eriksson & Partners AB.

Under sin yrkesverksamma tid (bl.a hos det som nu är Sveriges Byggindustrier och hos dåvarande Sveriges Industriförbund som nu är Svenskt Näringsliv) har han ägnat sig mycket åt frågor som rör bygg- och fastighetsbeskattning samt familjeföretags/fåmansföretags speciella beskattningsfrågor - frågor som också kommit att utgöra en stor del av den verksamhet han senare ägnat sig åt som delägare i Qwerin, Eriksson & Partners AB.