Leena Mildenberger

Jurist

 

Leena Mildenberger, född 1975, arbetade 2007 - 2018 vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning och är nu jurist vid Polismyndighetens rättsavdelning. Hon arbetar bl.a. med dataskyddsfrågor och har vid Finansdepartementet bl.a. ansvarat för författningsarbete med anledning av EU:s dataskyddsreform. Hon har också tjänstgjort vid förvaltningsdomstol och i Statsrådsberedningen. Leena har kommenterat skattebrottsdatalagen (2017:452) i Karnov.