Leena Mildenberger

Kansliråd på Finansdepartementets skatt- och tullavdelning

Leena Mildenberger, född 1975, är kansliråd på Finansdepartementets skatt- ­och tullavdelning, där hon har arbetat sedan 2007. Hon har också en bakgrund i förvaltningsdomstol.

På Finansdepartementet har hon arbetat med bl.a.  dataskyddsfrågor, såsom med framtagandet av skattebrottsdatalagen (2017:452) och tullbrottsdatalagen (2017:447) och med lagstiftningsarbete på grund av EU:s dataskyddsreform.