Lars Sjöberg är kammarråd vid Kammarkollegiet och en av landets främsta experter på statens interna försäkringssystem. Han har varit med och byggt upp systemet alltsedan starten 1988 och är den som utvecklat flertalet produkter i systemet.