Meriter: Specialiserad på immaterialrätt, europeisk integrationsrätt samt associationsrätt.

Nuvarande befattning: Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.