Lars Lundgren

Hovrättsrådet

Lars Lundgren är född 1956. Jur.kand. 1982. Han har varit föredragande hos JO, rättssakkunnig i Justitiedepartementet, biträdande chefsjurist i Socialstyrelsen, chefsjurist i Statens institutionsstyrelse, hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt och chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Numera är han ordförande i och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen.