Lars Holmgård

Chefsrådman, Värmlands tingsrätt

Lars Holmgård är född 1964. Jur.kand. 1988. Hovrättsassessor 1994. Han har varit sekreterare i Miljöbalksutredningen, rättssakkunnig i Miljödepartementet samt särskild utredare i Miljöprocessutredningen. Numera är han chefsrådman i Värmlands tingsrätt.