Lars Holmgård

Lagman, Värmlands tingsrätt

Lars Holmgård är född 1964. Jur.kand. 1988. Hovrättsassessor 1994. Han har varit sekreterare i Miljöbalksutredningen, rättssakkunnig i Miljödepartementet samt särskild utredare i Miljöprocessutredningen.

Numera är Lars lagman vid Värmlands tingsrätt. Han har skrivit böckerna Notariebrottmål, Notarietvistemål och, tillsammans med Jan Wallgren, God man, förvaltare och förmyndare. Lars skriver i Karnov kommentar till 13 och 31 kap. miljöbalken.