Lars Gorton

Professor, Lunds universitet

Lars Gorton är född 1939. Jur.kand. 1965. Jur.dr 1971. Han har varit professor i civilrätt vid Lunds universitet (1979-1980) och hade dessförinnan olika akademiska befattningar vid Göteborgs och Stockholms universitet, företagsjurist vid Salénrederierna AB, Saléninvest AB och Salénia AB. Har varit adj. professor i internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm samt tf. professor i handelsrätt vid Lunds universitet sedan 1992. Numera är han professor i bankrätt vid Lunds universitet.