Lars Clevesköld är född 1948. Jur.kand. 1977. Han har varit byråchef hos JO och hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten över Skåne och Blekinge.