Lars-Åke Ström

Kammarrättsråd

Lars-Åke Ström är född 1948. Jur.kand. 1982. Fil.kand. 1982. Kammarrättsassessor (1989). Numera tjänstgör han vid Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg.