Lars-Åke Johnsson

Lars-Åke Johnsson är född 1942. Jur.kand. 1967. Assessor i Svea hovrätt, arbetat med lagstiftningsuppgifter i regeringskansliet samt varit hyresråd i Hyresnämnden och arrendenämnden i Stockholm. Han var 1995-2010 st.f. generaldirektör och ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Numera är han verksam i advokatfirman Medical Law i Stockholm.