Lars Afrell

Direktör, Svenska Fondhandlareföreningen

Lars Afrell är född 1952. Jur.kand. 1979. Var mellan 1991-2018 rättssakkunnig på värdepappersmarknadsenheten på Finansdepartementet, varav de sista tio åren som departementsråd. Han har lång erfarenhet av lagstiftningsarbete och även av förhandlingsarbete i EU. Sedan 2008 arbetar han hos Svenska Fondhandlareföreningen. 

Lars har varit expert i olika expertgrupper utsedda av kommissionen rörande värdepappersmarknadsfrågor samt i redaktionsgruppen för Haag-konventionen om Securities held by Intermediaries och i arbetet med Geneva Securities Convention. Sedan 2011 är han med i ESA Board of Appeal som handlägger överklagande av beslut från de europeiska tillsynsmyndigheterna.