Kristina Svahn Starrsjö

Kristina Svahn Starrsjö är född 1961. Jur.kand. 1985. Assessor i Svea hovrätt 1995. Hon var tidigare departementsråd i Justitiedepartementet och chef för grundlagsenheten, och är sedan 2013 generaldirektör för Datainspektionen.