Kristina Svahn Starrsjö

Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Kristina Svahn Starrsjö är född 1961. Jur. kand. 1985. Assessor i Svea hovrätt 1995. Hon var tidigare departementsråd i Justitiedepartementet och chef för grundlagsenheten samt generaldirektör för Datainspektionen. Numera är hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.