Kent Madstedt

Chefsåklagare

Kent Madstedt är född 1948. Jur.kand. 1975. Han har varit chef på Planerings- och utbildningssektionen i Riksåklagarens kansli, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och särskild utredare i 2015 års penningtvättsutredning.