Kenny Carlsson

Advokat och delägare, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

Kenny Carlsson är född 1948. Jur. kand. 1974. Han har varit rättssakkunnig i Civil- och Näringsdepartementen, rådman i Stockholms tingsrätt, rättschef och chef för Konkurrensverkets rätts- och ekonomiska sekretariat samt advokat och delägare i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.