Kenneth Nordlander

Hovrättsråd

Kenneth Nordlander är född 1962. Jur.kand. 1987. Hovrättsassessor 1993. Han har varit föredragande i Marknadsdomstolen (1991-1992) och sekreterare i Produktsäkerhetsutredningen (1993-1994). Han har tjänstgjort som rättssakkunnig i Civil- och Inrikesdepartementen (1995-1996) samt i Justitiedepartementet (1997-1999 och 2001-2006). Under 1999-2001 var han rättsråd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Åren 2006-2007 var han rättschef vid Insättningsgarantinämnden. Numera är han hovrättsråd i Svea hovrätt.