Kazimir Åberg

Kammarrättsråd

Kazimir Åberg är född 1955. Jur.kand. 1980. Assessor i Svea hovrätt, kansliråd i Justitiedepartementet, byråchef hos Riksåklagaren, direktör för internationella frågor vid Ekobrottsmyndigheten och kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm. Numera är han hovrättsråd i Svea hovrätt.