Katrin Hollunger Wågnert

Departementsråd, Justitiedepartementet

Katrin Hollunger Wågnert är född 1968. Jur.kand. 1991. Hovrättsassessor 1999. Hon är departementsråd i Justitiedepartementet och chef för grundlagsenheten.