Katrin Hollunger Wågnert

Rättschef på Justitiedepartementet

Katrin Hollunger Wågnert är född 1968. Jur. kand. 1991. Hovrättsassessor 1999. Hon har bl.a. varit departementsråd i Justitiedepartementet och chef för grundlagsenheten. Hon är numera rättschef i Justitiedepartementet.