Karl Lorentzon

Rättssakkunnig

Karl Lorentzon är född 1978. Jur.kand. 2006. Hovrättsassessor (2012), sekreterare i Utredningen om vissa frågor om näringsförbud (2012) och därefter rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO). Numera är han rättssakkunnig i Utbildningsdepartementet.