Karl Lorentzon

Rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Karl Lorentzon, född 1978, är rättssakkunnig på Justitiedepartementet. Hovrättsassessor i Göta hovrätt 2012 och har bl.a. varit utredningssekreterare i Utredningen om vissa frågor om näringsförbud och rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO).