Karl Lorentzon

biträdande enhetschef, JO

Karl Lorentzon är född 1978. Jur.kand. 2006. Hovrättsassessor (2012), sekreterare i Utredningen om vissa frågor om näringsförbud, därefter rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO) och rättssakkunnig i Regeringskansliet. Numera är han biträdande enhetschef hos JO.