Karl-Ingvar Rundqvist

Ledamot

Karl-Ingvar Rundqvist är född 1934. Jur.kand. 1959. Assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge, rättssakkunnig i Social- och Arbetsmarknadsdepartementen (1968-1974), försäkringsdomare (1974-1985), rättschef i Socialdepartementet (1985-1992), lagman i Kammarrätten i Stockholm (1992-1994) och regeringsråd (1994-2001). Därefter ledamot i Lagrådet (2001-2006 samt del av 2008 och 2009).