Karin Sandahl

Hovrättsråd

Karin Sandahl har haft uppdrag som utredare, expert och sekreterare i flera utredningar inom straffrättens område. Karin har också arbetat med straffrättsliga frågor på departementsnivå. På senare år har hon arbetat som rådman vid Solna tingsrätt, med särskild inriktning på ungdomsmål, och därefter som hovrättsråd vid Svea hovrätt.