Karin Månsson

Rådman, Hässleholms tingsrätt

Karin Månsson, född 1974, arbetar som rådman vid Hässleholms tingsrätt. Hon kommenterar domstolsdatalagen.