Karin Lundin

Förbundsjurist

Karin Lundin är född 1973. Jur. kand. 1998. Notariemeriterad 2000. Karin är verksam som förbundsjurist hos Sveriges Ingenjörer med expertkompetens inom arbetsrätt, diskrimineringsrätt och arbetstagares uppfinningar. Hon har drivit flera omfattande och uppmärksammade mål i Arbetsdomstolen och allmän domstol. Honhåller håller även föreläsningar och kurser samt är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden.

Karin har lång erfarenhet som expert i diskrimineringsfrågor och har tidigare arbetat hos dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering samt hos Diskrimineringsombudsmannen.