Josef Zila

Universitetslektor

Josef Zila är född 1946. Jur.kand. 1989. Tjeckisk doktorsexamen 1980. Jur.dr vid Stockholms universitet 1992. Numera är han professor i straffrätt vid Örebro universitet.