Jori Munukka

Jur.dr

Jori Munukka är född 1966. Jur.kand. 1996. Tingsmeriterad 1999. Jur.dr 2007. Docent 2009. Numera är han professor i civilrätt vid juridiska fakulteten Stockholms universitet och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.