Jörgen Hettne

Docent, Lunds universitet

Jörgen Hettne är född 1966 och är universitetslektor och docent vid Lunds universitet. Han har lång erfarenhet av arbetet med EU-rättsliga frågor. Han var forskare och stf. direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 2005-2015, rättssekreterare och kanslichef vid det svenska kabinettet på EU:s förstainstansrätt (nu tribunalen) 1995-2001 och sakkunnig i EU-frågor på UD:s rättssekretariat 1992-1995. Han har också ansvarat för och deltagit i flera statliga utredningar som har behandlat EU-rättsliga frågor.