Jonny Flodin

Universitetsadjunkt i civilrätt, KTH

Jonny Flodin är född 1966. Jur.kand. 1994. Han är universitetsadjunkt i civilrätt på Kungliga Tekniska Högskolan.