Jonny Flodin

Universitetsadjunkt i civilrätt, KTH

Jonny Flodin är född 1966. Jur. kand. 1994. Han är universitetsadjunkt i civilrätt på Kungliga Tekniska Högskolan. Jonny kommenterar Jordabalken 8-11 kap. i Lexino och Bostadsrättslagen (med därtill hörande författningar) i Karnov.