Jonas Brunberg

Rättssakkunnig

Jonas Brunberg är född 1979. Jur.kand. 2004. Assessor i Svea hovrätt 2013. Numera är han rättssakkunnig i Justitiedepartementet.