Jon Kihlman

Advokat

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i december 1999 med avhandlingen Fel, vilken behandlar de köprättsliga felreglerna vid köp av fast och lös egendom. Utöver avhandlingen har Jon Kihlman skrivit CISG - En kommentar och läroboken Köprätten - En introduktion samt åtskilliga artiklar. Han har därtill varit redaktör för boken Elektronisk signering - En antologi i vilken han också medverkar med artikeln Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer.

Jon Kihlman har sedan slutet av 1980-talet undervisat i avtalsrätt vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Han har samtidigt undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt i allmänhet och svensk och internationell köprätt i synnerhet. Hans undervisning i internationell handelsrätt bygger företrädesvis på den internationella köplagen (CISG) och på Unidroit Principles.

Som advokat arbetar Jon Kihlman i första hand med rådgivning kring och konstruktion av enskilda avtal och avtalsmallar eller standardavtal, med tvister om avtal samt med offentlig upphandling. Inte minst konstruktionen av avtalsmallar och standardavtal vinner på att kombineras med utbildning av dem som skall använda mallarna eller standardavtalen.

Jon Kihlmans uppdragsgivare är allt från börsnoterade bolag och offentligrättsliga personer till små bolag och privatpersoner. Även om de flesta av hans uppdragsgivare är svenska, har han också uppdrag från utländska huvudmän.

För Karnov Group kommentarer Jon Kihlman köplagen och internationella köplagen i Lexino - djupa lagkommentarer. Internationella köplagen har också utkommit som bok, “CISG. En kommentar” (2015).