Jon Kihlman

Advokat, jur. dr

Advokat, jur. dr Jon Kihlman arbetar sedan ca 30 år huvudsakligen med svensk och internationell kommersiell avtalsrätt. Han bedriver sedan 2011 egen verksamhet i Stockholm, vilken omfattar utformning av avtal, granskning av och rådgivning om avtal, undervisning, tvistlösning och uppdrag som skiljeman. Utöver den huvudsakliga avtalsrättsliga verksamheten arbetar han också återkommande med offentlig upphandling, inom vilket område han bl.a. har skrivit rapporterna "Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra" och "Kommersiella villkor i offentlig upphandling - Avtalsutformning och avtalsinnehåll".

Jon Kihlman disputerade 1999 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen "Fel", vilken behandlar felreglerna i köprätten. Han blev medlem av advokatsamfundet 2005. Utöver avhandlingen har han skrivit två böcker och medverkat i ytterligare två. Därutöver har han skrivit åtskilliga artiklar, huvudsakligen om kommersiell avtalsrätt. Jon Kihlman ger även e-kurser och expertnyheter i affärsjuridik.

För Karnov Group kommentarer Jon Kihlman köplagen och internationella köplagen i Lexino - djupa lagkommentarer. Internationella köplagen har också utkommit som bok, “CISG. En kommentar” (2015). 

Jon Kihlman är även författare till rättsområdet Köp av lös egendom i Karnov Avtalsmallar.