Johan Schelin

Docent, Stockholms universitet

Johan Schelin, född 1966, Docent i civilrätt, verksam vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet inom ämnesområdet sjö- och transporträtt. Johan förestår Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, och kommenterar luftfartslagen (2010:500) samt lagen om lufttransporter (2010:510). Författaren har tidigare arbetat som kansliråd i justitiedepartementet och företrätt Sverige i internationella förhandlingar inom bland annat EU, IMO och UNCITRAL.