Johan Sangborn

Stf. chefsjurist

Johan Sangborn är född 1967. Jur.kand. vid Uppsala universitet 1993. LL.M. Cum Laude i europarätt vid Limburgs universitet, Maastricht, Nederländerna 1994. Hovrättsassessor 1999. Han har varit rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet, Enheten för processrätt och domstolsfrågor 1999-2006. Numera är han stf. chefsjurist på Sveriges advokatsamfund och ansvarig bl.a. för Advokatsamfundets internationella arbete.