Johan Klefbäck

Kansliråd, Justitiedepartementet

Johan Klefbäck är född 1975. Jur. kand. 2001. Master in European Law (LL.M.) 2005. Assessor i Svea hovrätt 2008. Han har därefter tjänstgjort bl.a. som justitiesekreterare i Högsta domstolen (specialföredragande i immaterialrätt och transporträtt). Han arbetar sedan 2014 i Justitiedepartementet, vid enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, där han numera är kansliråd.

Johan kommenterar konsumentkreditlagen i Karnov.