Johan Klefbäck

Rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Johan Klefbäck är född 1975. Jur. kand. 2001. Master in European Law (LL.M.) 2005. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 2008. Han har därefter tjänstgjort bl.a. som justitiesekreterare i Högsta domstolen (specialföredragande i immaterialrätt och transporträtt).

Han är sedan 2014 rättssakkunnig i Justitiedepartementet, vid enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Johan kommenterar konsumentkreditlagen i Karnov.