Johan Karlsson

Advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

Johan Karlsson är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Ansvarig för Vinges specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt i Stockholm.