Johan Höök

Rådman

Johan Höök är född 1971. Jur.kand. 1995. Jur.dr. 2000. Han har tidigare varit bl.a. särskild utredare av 2017 års kommunallag samt varit  departementsråd och chef för enheten för kommunal lagstiftning och spelreglering på Finansdepartementet. Johan är docent i offentlig rätt vid Uppsala Universitet och rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Johan har skrivit böckerna "Intern kommunal kompetensfördelning" (2000) (ak.avh) och "Sekretess mellan myndigheter" (Karnov 2015). Han kommenterar Kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter i Karnov och Lexino.