Johan Höök är född 1971. Jur.kand. 1995. Jur.dr. 2000. Han har bl.a. varit departementsråd och chef för enheten för kommunal lagstiftning och varit särskild utredare av kommunallagen. Han tjänstgör för närvarande som huvudsekreterare i välfärdsutredningen (Fi 2015:01).