Johan Barrefelt

Verkställande direktör, Erika Försäkringsaktiebolag

Johan Barrefelt, född 1976, är verksam som verkställande direktör för Erika Försäkringsaktiebolag (publ). Tidigare har han arbetat som advokat, jurist vid finansmarknadsavdelningen i Finansdepartementet, utredningssekreterare i Solvens II-utredningen, samt som bolagsjurist, Compliancechef, affärsområdeschef och chef för riskkontrollavdelningen vid bl.a. Skandia.