Johan Adestam

Jur. dr

Jur. dr Johan Adestam, född år 1982, är för närvarande verksam som postdoktor i civilrätt, och arbetar med forskning och undervisning vid Lunds universitet. Han har skrivit avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin (2014) och kommenterar aktiebolagslagen och skuldebrevslagen i Lexino. Han disputerade vid Lunds universitet och ägnar sig särskilt åt avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt.