Joakim Kruse

Biträdande vattenvårdsdirektör

Joakim Kruse är vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland. Jur. kand. vid Uppsala universitet 1998 och har därefter fått bred erfarenhet från kvalificerat miljörättsligt arbete vid advokatbyrå, Naturvårdsverket och länsstyrelsen, bl.a. som ordförande i miljöprövningsdelegationen. Han har även arbetat vid tingsrätt, kammarrätt och som åklagare. Sedan 2008 har han arbetat med vattenförvaltningsfrågor vid Länsstyrelsen Västernorrland (Vattenmyndigheten), och sedan 2016 som vattenvårdsdirektör och chef vid Vattenmyndighetens kansli.

Joakim är författare till följande kommentarer i Karnov lagkommentar: 2, 11 och 16 kap. miljöbalken med anslutande bestämmelser i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, samt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Författare till kommentar i Lexino: 10 kap. miljöbalken.