Joakim Kruse

Biträdande vattenvårdsdirektör

Joakim Kruse är född 1971. Jur.kand. 1998. Han har tidigare arbetat bl.a. som miljöjurist vid Naturvårdsverket och som åklagare i Sundsvall. Han är nu vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt samt ordförande för Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.