Jesper Blomberg

Rådman

Jesper Blomberg är född 1973. Jur.kand. 1999. Jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino. Under 2018 är han även engagerad på deltid som utredningssekreterare i Översiktsplaneutredningen (N 2017:02). Han har även arbetat bl.a. som rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som kommunjurist och som lärare på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002, främst inom plan- och byggrätt, förvaltningsprocessrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt.