Jesper Blomberg

Rådman

Jesper Blomberg är född 1973. Jur.kand. 1999. Rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino. Han har även arbetat som bl.a. kommunjurist och lärare på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002, främst inom plan- och byggrätt, förvaltningsprocessrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt.