Jens Waltin

Patentingenjör, Patent- och Registreringsverket

Jens Waltin, född 1975, är civilingenjör inom Miljö-och Vattenteknik och arbetar som patentingenjör och utbildare vid Patent- och Registreringsverket.

Jens kommenterar Patentlagen i Lexino.