Jenny Jonasson

Föredragande, konstitutionsutskottet

Jenny Jonasson är född 1970. Jur.kand. 1993. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 2002. Hon har bl.a. varit sekreterare i Grundlagsutredningen, Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten och Riksdagens parlamentariska EU-kommitté. Hon är f.n. föredragande i riksdagens konstitutionsutskott.