Jan Stålhandske

Chefsjurist

Jan Stålhandske är född 1959. Jur.kand. 1987, hovrättsassessor 1993. Han har varit rättssakkunnig i Justitiedepartementet och Kommunikationsdepartementet, kansliråd och ämnesråd i Näringsdepartementet, chefsjurist vid Järnvägsstyrelsen och Rikstrafiken samt hovrättsråd i Svea hovrätt. Numera är han advokat på Advokatfirman Oebergs AB.